Yritys

Yritys

Arvot

Olemme rakennusalalla palveleva konsultti- ja suunnittelutoimisto. Kohteitamme ovat pienet ja keskisuuret rakennushankkeet sekä korjaus- että uudiskohteet. Pääasiallinen palvelu painottuu rakennesuunnitteluun sekä rakennusteknisiin asiantuntijapalveluihin.

Suunnittelun ja käytännön yhdistäminen on merkittävässä asemassa nykypäivän haasteellisissa rakennushankkeissa. Vaativissa korjausrakentamisen kohteissa suunnittelija toimii tiiviissä yhteistyössä työmaan ja asiakkaan kanssa. Meiltä saat laadukkaan ja kustannustehokkaan suunnitelmakokonaisuuden, joka on myös käytännössä helppo toteuttaa.

Rakennus suunnitellaan aina asiakasta varten ja käyttäjän ehdoilla. Suunnittelun lähtökohtia ovat hyvä rakennettavuus ja voimassa olevat velvoittavat rakentamismääräykset.

Historia

ARV-Suunnittelu Oy on perustettu vuoden 2019 alussa. Vaikka yrityksemme on varsin nuori, on meillä yli 10 vuoden kokemus vaativista uudis-, korjaus- ja muuntorakentamisen kohteista rakennesuunnittelijana. Olemme toimineet vastuullisena suunnittelijana useissa eri vaativissa kohteissa.

Päätoimisen suunnittelun ohella Jukka on toiminut sivutoimisena yrittäjänä lähinnä pientalojen rakennesuunnittelun parissa vuodesta 2007 lähtien.